Upside Down Dome Projection

Bu ilginç deneyimde ; Tophane-i Amire tek kubbe salonunun kadim atmosferiyle güncel arasında bir diyalog oluşturmak amaçlanıyordu. Mekânın kuvvetli mimari bir unsuru olan kubbenin ses ve imgeyle birlikte yeniden yorumlanmasıyla katılımcıyı kuşatan, mimari açıdan alışılmadık bir deneyim planlanmıştı.
Tasarımını Büşra Tunç’un yaptığı sergide asimetrik üçgenlerden oluşan ve doğal kubbe ile simetrik yerleşen 3D görüntü yüzeyimizin modellemesi ve içerikleri NOHlab tarafından hazırlanmıştı.
4ad. Christie DHD800, SingleChipDLP, FullHD cihazlarımızı yine 4ad. 0,8:1 ultra short throw lenslerle kullanarak bu yüzeyleri kapladık. Görüntü kalibrasyonunda Dataton Watchout v6 kullanıldı.